Hartcoherentie management is emotioneel managementhartcoherentie

Er is dus een relatie tussen het hart en ons gevoelsleven. Emotioneel management is daarom hartcoherentie management en andersom. Een gezond lichaam is emotioneel gezond. Uit de praktijk blijkt dat mensen eerder geneigd zijn, ondanks oprechte intenties, om ongezonde, negatieve emoties voorrang te verlenen boven positieve. Dit gaat gepaard met een lage hartcoherentie. Als een lage hartcoherentie de uitgangspositie is, zal het lichaam daar dus naar streven. Het trainen van de hartcoherentie moet er voor zorgen dat een hoge hartcoherentie de nieuwe uitgangspositie wordt. Het oprecht kunnen ervaren van liefde of waardering voor het leven zorgt voor een gezonde hartcoherentie en daarmee ook een gezond lichaam en een gezonde geest.

Hoe beïnvloedt men nu de hartcoherentie?

Door je emotiemanagement anders te gaan regelen. De bekende technieken zoals positief denken en ritmisch ademhalen zijn manieren die hartcoherentie beïnvloeden. Emotiemanagement gaat veel verder. Positief denken zonder positieve gevoelens zijn vaak geen lang leven beschoren. Men komt er steeds meer achter dat emoties veel sneller reizen dan gedachten en frequent het lineaire denkproces omzeilen. Dat betekent dus dat emoties meestal niet de gedachten volgen, maar geheel onafhankelijk van het rationele brein en daarmee onze gedachten beïnvloeden. De sleutel tot beïnvloeden van de hartcoherentie is dus positief voelen en daarvoor kunnen we putten uit het emotionele geheugen.

Een snelle en effectieve manier gaat in vier stappen:

  1. Sluit je ogen en adem regelmatig
  2. Verplaats je aandacht naar je hart en voel hem kloppen
  3. Concentreer en stel vast of je hem beter voelt wanneer je in- of uitademt
  4. Denk vervolgens aan iemand waar je blij voor kunt zijn of blij van wordt en ga terug naar een situatie waarin dat ook gebeurde. Beleef opnieuw deze situatie en voel die blijheid. Probeer het vast te houden. Gevoelens van liefde, onbezorgdheid, oprechte waardering lijken het beste te werken. Deze psychofysiologische techniek is effectiever gebleken dan het klassiek mediteren of positief denken. Veel mensen beginnen met deze techniek zodra ze wakker worden en herhalen deze tijdens stressvolle gebeurtenissen. Ze proberen het gevoel zolang mogelijk vast te houden zodat het lichaam zich in kan stellen op een hoge hartcoherentie.

De resultaten

Een onderzoek uit 1998 wees uit dat een interventie van 30 dagen van emotiemanagement zoals voorheen beschreven, de cortisol (stresshormoon) niveaus met 23% deed dalen en de DHEA (opbouwende hormoon) met 100% deed stijgen. Zo is verlaging van de bloeddruk waargenomen, daling van depressie symptomen bij hartpatiënten, een verbetering van de levenskwaliteit bij diabetespatiënten. Algemene verbeteringen van de gezondheidsindicatoren zijn terug te vinden in talloze casus verslagen bij onder ander hartkloppingen, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, HIV patiënten, fobieën, depressies, posttraumatische stress syndroom, etc.. Uit onderzoek bij diverse grote organisaties onder duizenden managers blijkt deze vorm van emotiemanagement positieve gevolgen te hebben op productiviteit, personeelstevredenheid en communicatieve effectiviteit. Ook zijn er onderzoeken verricht bij kinderen, tieners en studenten. Zij konden allen beter functioneren in de groep, beter concentreren en hadden minder last van examenvrees.

Conclusie

Emotie staat dichter bij de fysiologie, dan bij het rationele brein en daarom zal het beïnvloeden van de fysiologie en vooral de hartcoherentie, een positief effect hebben op ons emotioneel welzijn en als gevolg daarvan ons fysieke welzijn. Mediteren en positief denken dragen daartoe bij, maar het oprecht hebben van positieve gevoelens zet echt aan tot een (emotioneel) gezond lichaam. Het succes van elke vorm van therapie is direct gerelateerd aan het emotionele welzijn van de cliënt / patiënt. Hartcoherentie is een duidelijke, betrouwbare en beïnvloedbare indicator.

Deel het op: