Vergoedingen Coaching

Particulier:

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten incl. btw bij je belastingaangifte aftrekken als scholingskosten. Het doel van het traject dient gericht te zijn op verandering van positie of het op peil houden en/of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer info kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Werkgever:

Je kunt aan je werkgever vragen het coachingstraject te subsidiĆ«ren in het kader van werkgerelateerde vragen en ter preventie van (langdurige) uitval door ziekte (overspanning/burn-out). Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts meestal bereid om kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Neem hiervoor zelf contact op met je bedrijfsarts, leidinggevende of personeelszaken. Ook is er vaak een opleidingsbudget per medewerker, in veel CAO’s is dit zelfs verplicht.vergoedingen

Uitkering:

Als je een uitkering ontvangt, kun je bij het UWV of bij je gemeente informeren naar de beschikbare financiƫle middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie op basis van jouw persoonlijke re-integratiebudget.

Als ZZP-er: De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Deel het op: