Burnout en Burnin:

Burn-out ontstaat door langdurige overmatige stress, het is een proces van jaren. Belangrijk hierbij is dat het burn-out proces omkeerbaar is, dit is een veranderproces. Er bestaat geen pasklare methode dat precies aangeeft hoe je een burn-out kunt of moet hanteren of hoe je daarbij de problemen kunt (h)erkennen of kunt oplossen. Burn-in is een begrip welke kan worden gebruikt om het herstelproces te definiëren.

Burn-out:

Onder aan deze pagina vind je een filmpje over de beschrijving van een burnout bij millennials. Wellicht herken je jezelf erin ook zonder dat je tot de doelgroep behoort. In iedere doelgroep vind je mensen met een burnout. De oorzaken zijn soms wat anders, maar het resultaat is vergelijkbaar: symptomen van een burnout.

Een burnout is geen psychische aandoening en hoort dan ook niet thuis bij een psycholoog. De bewustwording daarvan is reeds een feit. De landelijke afspraken tussen artsen, arbodiensten en psychologen (LESA) zullen begin 2019 worden aangepast. Doorverwijzingen zullen naar coaches en werktrainers zijn.

Ook bedrijven worden zich er steeds meer van bewust dat het juist hun beste medewerkers betreffen die burn-out gaan. Deze verdienen de aller beste, efficiënte en snelle aanpak mogelijk. Dan de nog niet in beschouwing nemende hoog oplopende kosten van vervanging, oplopende verzekeringskosten en ziekteduur.

Burnin:

BURN-IN is een begrip dat ik tijdens het herstelproces van de burnout heb gedefinieerd. De letterlijke betekenis van BURNIN is inbranden of inprenten. BURN-IN is het inbranden van andere gedachten en gedrag met als resultaat nieuwe gedachten met bijbehorend gedrag. Ik heb zelf de ervaring dat alles wat ik geleerd heb tijdens het herstelproces, in de trainingen en de therapieën moest inbranden. Het heeft weinig tot geen effect als tijdens het herstelproces een psycholoog je vertelt hoe je de problemen, die de burn-out veroorzaakt hebben, kunt oplossen. Een mogelijk herstel c.q. oplossing dringt dan niet tot je onderbewustzijn door waardoor een dergelijke behandeling weinig effect heeft. Doordat ik alle technieken en methoden zelf heb toegepast, heeft de behandeling uiteindelijk positieve resultaten opgeleverd. Het heeft hierdoor de gelegenheid gekregen om in te branden.

Burn-Out

Burnin bereik je door het telkens inprenten/ervaren van:

  • (h)erkennen van de oorzaken
  • nieuwe gedachten met daarbij behorende gedrag
  • ademhaling reguleren door hartcoherentie
  • onderbewuste opruiming door toepassing Progressive Mental Alignment (PMA)
  • inzicht in jezelf: krachtige polariteiten van jouw eigenschappen inzetten
  • aanleren van nieuwe vaardigheden met oa behulp van Mindfulness

 

 

Deel het op: